Poezii
Romanian Voice
Poeți:
Vasile Alecsandri
Ioan Alexandru
Alexandru Andrieș
Tudor Arghezi
Elena Armenescu
Lucian Avramescu
Ștefan Baciu
George Bacovia
Ion Barbu
Lucian Blaga
Ana Blandiana
Geo Bogza
Iulian Boldea
D. Bolintineanu
Daniel Branzai
Mateiu Caragiale
Mircea Cărtărescu
George Coșbuc
Nichifor Crainic
Mircea Dinescu
Ștefan Aug. Doinaș
Dosoftei
Mihu Dragomir
Daniel Dragan
Mihai Eminescu
Elena Farago
George Filip
Dan Galbina
Octavian Goga
Radu Gyr
Costache Ioanid
Magda Isanos
Nicolae Labiș
Zorica Latcu
A. Macedonski
Vasile Militaru
Ion Minulescu
Maria-Eugenia Olaru
Adrian Păunescu
Dorin Popa
E. Liliana Popescu
Viorica Sălăjeanu
Marin Sorescu
Nichita Stănescu
Jan Lulu Stern
George Topârceanu
Luciana Vaughn
Ienăchiță Văcărescu
Marius Velicescu
Dragoș Vicol
Vasile Voiculescu
Zorica Latcu


Insula Albă
 1. Epitalam
 2. Te port în mine
 3. Un oaspe
Osana Luminii
Volum de inspirație religioasă - Maica Teodosia Latcu
 1. Iad
 2. Focul
 3. Colind
 4. Fila din Acatist
 5. Împăcare
 6. Ghetsemani
 7. Fuga în Egipt
 8. Întrupare
 9. Primăvara mea
 10. Pane
 11. Frumusețe
 12. Așteptare
 13. În cătușe
 14. Spovedanie
 15. Dragoste
 16. Ochii
 17. Lumina
 18. Duh
 19. Bucurie
 20. Apocalipsa
 21. Potop
 22. Tu
 23. Răpire
 24. Crucile
 25. Trezirea din Samaria
 26. Ectenie
 27. Intrarea
 28. Zeu străin
 29. Împărtășanie
 30. Sonet
 31. Rodire
 32. Pocăința

Inapoi