An Data Denom. Buzdugan Tip Filigran Comentariu semn. Guvernator semn. Casier semn. Director
100 lei - tip I
1881 - 1907 100 lei 141 - 175 I   39 emisiuni      
1881 28 feb 100 lei 141 I Traian / Roma 2 casieri I. Cāmpineanu D. Peleanu / E.D. Albu E. Costinescu
1881 3 iun 100 lei 142 I Traian / Roma 2 casieri I. Cāmpineanu E.D. Albu / Gr. Urlăţeanu E. Costinescu
1881 16 iul 100 lei 143 I Traian / Roma   I. Cāmpineanu Gr. Urlăţeanu E. Costinescu
1881 18 nov 100 lei 144 I Traian / Roma   I. Cāmpineanu Gr. Urlăţeanu E. Costinescu
1882 7 apr 100 lei 145 I Traian / Roma   I. Cāmpineanu Gr. Urlăţeanu E. Costinescu
1882 25 aug 100 lei 146 I Traian / Roma   I. Cāmpineanu Gr. Urlăţeanu E. Costinescu
1883 18 mai 100 lei 147 I Traian / Roma   Anton Carp Gr. Urlăţeanu E. Costinescu
1883 7 sep 100 lei 148 I Traian / Roma   Anton Carp Gr. Urlăţeanu E. Costinescu
1884 5 sep 100 lei 149 I Traian / Roma   Anton Carp Gr. Urlăţeanu E. Costinescu
1885 19 iun 100 lei 150 I Traian / Roma   Anton Carp Gr. Urlăţeanu E. Costinescu
1886 12 nov 100 lei 151 I Traian / Roma   Anton Carp Gr. Urlăţeanu E. Costinescu
1888 14 apr 100 lei 152 I Traian / Roma   I. Cāmpineanu Gr. Urlăţeanu E. Costinescu
1889 19 apr 100 lei 153 I Traian / Roma   Anton Carp Gr. Urlăţeanu E. Costinescu
1889 15 sep 100 lei 154 I Traian / Roma   Anton Carp Gr. Urlăţeanu E. Costinescu
1889 25 oct 100 lei 155 I Traian / Roma   Anton Carp Gr. Urlăţeanu E. Costinescu
1890 2 aug 100 lei 156 I Traian / Roma   Anton Carp Gr. Urlăţeanu E. Costinescu
1890 30 aug 100 lei 157 I Traian / Roma 2 guvernatori Anton Carp / Th. Rosetti Gr. Urlăţeanu E. Costinescu
1891 11 apr 100 lei 158 I Traian / Roma   Th. Rosetti Gr. Urlăţeanu E. Costinescu
1891 22 aug 100 lei 159 I Traian / Roma 2 casieri Th. Rosetti Gr. Urlăţeanu / M.Z. Demetrescu E. Costinescu
1892 5 nov 100 lei 160 I Traian / Roma   Th. Rosetti M.Z. Demetrescu E. Costinescu
1893 13 mai 100 lei 161 I Traian / Roma   Th. Rosetti M.Z. Demetrescu E. Costinescu
1894 17 feb 100 lei 162 I Traian / Roma   Th. Rosetti M.Z. Demetrescu E. Costinescu
1896 14 aug 100 lei 163 I Traian / Roma   Anton Carp M.Z. Demetrescu E. Costinescu
1897 8 mai 100 lei 164 I Traian / Roma   Anton Carp M.Z. Demetrescu E. Costinescu
1898 15 mai 100 lei 165 I Traian / Roma   Anton Carp M.Z. Demetrescu I.G. Bibicescu
1899 29 apr 100 lei 166 I Traian / Roma   Anton Carp M.Z. Demetrescu I.G. Bibicescu
1900 20 ian 100 lei 167 I Traian / Roma   M.C. Sutzu M.Z. Demetrescu I.G. Bibicescu
1902 3 ian 100 lei 168 I Traian / Roma   M.C. Sutzu M.Z. Demetrescu I.G. Bibicescu
1902 29 aug 100 lei 169 I Traian / Roma   M.C. Sutzu M.Z. Demetrescu I.G. Bibicescu
1903 6 mar 100 lei 170 I Traian / Roma   M.C. Sutzu M.Z. Demetrescu I.G. Bibicescu
1904 30 sep 100 lei 171 I Traian / Roma   M.C. Sutzu M.Z. Demetrescu I.G. Bibicescu
1905 18 aug 100 lei 172 I Traian / Roma   Anton Carp M.Z. Demetrescu I.G. Bibicescu
1906 23 mar 100 lei 173 I Traian / Roma   Anton Carp M.Z. Demetrescu I.G. Bibicescu
1907 12 apr 100 lei 174 I Traian / Roma   Th. Ştefănescu M.Z. Demetrescu I.G. Bibicescu
1907 11 oct 100 lei 175 I Traian / Roma   Th. Ştefănescu M.Z. Demetrescu I.G. Bibicescu
                   
100 lei - tip II
1910 - 1929 100 lei 176 - 217 II   42 emisiuni      
1910 14 ian 100 lei 176 II Traian / Roma   Anton Carp M.Z. Demetrescu I.G. Bibicescu
1910 20 mai 100 lei 177 II Traian / Roma   Anton Carp M.Z. Demetrescu I.G. Bibicescu
1911 2 iun 100 lei 178 II Traian / Roma   Anton Carp M.Z. Demetrescu V. Brătianu
1912 15 mar 100 lei 179 II Traian / Roma   Anton Carp M.Z. Demetrescu V. Brătianu
1912 15 nov 100 lei 180 II Traian / Roma   Anton Carp M.Z. Demetrescu I.G. Bibicescu
1913 12 apr 100 lei 181 II Traian / Roma   Anton Carp M.Z. Demetrescu G. Danielopol
1913 7 sep 100 lei 182 II Traian / Roma   Anton Carp M.Z. Demetrescu G. Danielopol
1914 23 ian 100 lei 183 II Traian / Roma   Anton Carp M.Z. Demetrescu G. Danielopol
1914 6 mar 100 lei 184 II Traian / Roma   I.G. Bibicescu M.Z. Demetrescu G. Danielopol
1914 27 mar 100 lei 185 II Traian / Roma   I.G. Bibicescu M.Z. Demetrescu Th. Capitanovici
1915 1 oct 100 lei 186 II Traian / Roma   I.G. Bibicescu M.Z. Demetrescu Th. Capitanovici
1916 12 mai 100 lei 187 II Traian / Roma   I.G. Bibicescu M.Z. Demetrescu Th. Capitanovici
1916 22 dec 100 lei 188 II Traian / Roma   I.G. Bibicescu M.Z. Demetrescu G. Danielopol
1917 16 feb 100 lei 189 II Fagure sepia I.G. Bibicescu M.Z. Demetrescu G. Danielopol
1917 22 iun 100 lei 190 II Traian / Roma   I.G. Bibicescu A. Radovici G. Danielopol
1919 8 oct 100 lei 191 II Traian / Roma   I.G. Bibicescu I.T. Clinceanu Th. Capitanovici
1920 25 mar 100 lei 192 II Traian / Roma   I.G. Bibicescu I.T. Clinceanu Th. Capitanovici
1920 14 iun 100 lei 193 II Traian / Roma   I.G. Bibicescu I.T. Clinceanu Th. Capitanovici
1921 9 feb 100 lei 194 II Traian / Roma   I.G. Bibicescu I.T. Clinceanu Th. Capitanovici
1921 24 nov 100 lei 195 II Traian / Roma   I.G. Bibicescu I.T. Clinceanu Th. Capitanovici
1922 26 mai 100 lei 196 II Traian / Roma   M. Oromolu Ath. G. Marinescu Th. Capitanovici
1923 1 feb 100 lei 197 II Traian / Roma   M. Oromolu Ath. G. Marinescu Th. Capitanovici
1923 23 aug 100 lei 198 II Traian / Roma   M. Oromolu Ath. G. Marinescu Th. Capitanovici
1923 1 nov 100 lei 199 II Traian / Roma   M. Oromolu Ath. G. Marinescu Th. Capitanovici
1924 8 mai 100 lei 200 II Traian / Roma   M. Oromolu Ath. G. Marinescu Th. Capitanovici
1925 14 mai 100 lei 201 II Traian / Roma   M. Oromolu Ath. G. Marinescu Th. Capitanovici
1926 4 feb 100 lei 202 II Traian / Roma   M. Oromolu Ath. G. Marinescu Th. Capitanovici
1927 12 ian 100 lei 203 II Traian / Roma   M. Oromolu Ath. G. Marinescu Th. Capitanovici
1927 10 mar 100 lei 204 II Traian / Roma   M. Oromolu Ath. G. Marinescu Th. Capitanovici
1928 28 iun 100 lei 205 II Traian / Roma   Dim. M. Burillianu Ath. G. Marinescu Oscar Kiriacescu
1929 17 ian 100 lei 206 II Traian / Roma   Dim. M. Burillianu H. Crăciuneanu C.I. Băicoianu
1929 31 ian 100 lei 207 II Traian / Roma   Dim. M. Burillianu H. Crăciuneanu C.I. Băicoianu
1929 19 sep 100 lei 208 II Traian / Roma   Dim. M. Burillianu H. Crăciuneanu  
1930 13 mai 100 lei 209 II Traian / Roma   Dim. M. Burillianu H. Crăciuneanu  
1930 16 oct 100 lei 210 II Traian / Roma   Dim. M. Burillianu H. Crăciuneanu  
1931 31 mar 100 lei 211 II Traian / Roma   C. Angelescu H. Crăciuneanu  
1931 22 oct 100 lei 212 II Traian / Roma   M. Manoilescu H. Crăciuneanu  
1931 3 dec 100 lei 213 II Traian / Roma   C. Angelescu H. Crăciuneanu  
1932 13 mai 100 lei 214 II Traian / Roma   C. Angelescu H. Crăciuneanu  
                 
1940 19 feb 100 lei 215 II Traian / Roma   M. Constantinescu G. Răzuş  
1940 19 feb 100 lei 215a II BNR   M. Constantinescu G. Răzuş  
1940 1 nov 100 lei 216 II Traian / Roma   Al. Ottulescu G. Răzuş  
1940 1 nov 100 lei 216a II BNR   Al. Ottulescu G. Răzuş  
1942 20 ian 100 lei 217 II BNR   Al. Ottulescu R. Roman  
                 
500 lei - tip I
1916 - 1920 500 lei 224 - 232 I   9 emisiuni      
1916 11 feb 500 lei 224 I Traian / Roma   I.G. Bibicescu M.Z. Demetrescu Th. Capitanovici
1916 7 apr 500 lei 225 I Traian / Roma   I.G. Bibicescu M.Z. Demetrescu Th. Capitanovici
1916 18 aug 500 lei 226 I Traian / Roma   I.G. Bibicescu M.Z. Demetrescu Th. Capitanovici
1917 26 ian 500 lei 227 I Traian / Roma   I.G. Bibicescu M.Z. Demetrescu G. Danielopol
1918 29 mar 500 lei 228 I Traian / Roma   I.G. Bibicescu A. Radovici G. Danielopol
1918 30 aug 500 lei 229 I Traian / Roma   I.G. Bibicescu G. Danielopol Th. Capitanovici
1919 26 apr 500 lei 230 I Traian / Roma   I.G. Bibicescu N. Bărbulescu Th. Capitanovici
1919 31 iul 500 lei 231 I Traian / Roma   I.G. Bibicescu I.T. Clinceanu Th. Capitanovici
1920 12 feb 500 lei 232 I Traian / Roma   I.G. Bibicescu I.T. Clinceanu Th. Capitanovici
500 lei - tip II
1924 - 1938 500 lei 233 - 249 II   17 emisiuni      
1924 12 iun 500 lei 233 II Traian   M. Oromolu Ath. G. Marinescu Th. Capitanovici
1925 1 oct 500 lei 234 II Traian   M. Oromolu Ath. G. Marinescu Th. Capitanovici
1926 4 nov 500 lei 235 II Traian   M. Oromolu Ath. G. Marinescu Th. Capitanovici
1927 15 dec 500 lei 236 II Traian   Dim. M. Burillianu Ath. G. Marinescu Th. Capitanovici
1930 13 mai 500 lei 237 II Traian   Dim. M. Burillianu H. Crăciuneanu  
1930 16 oct 500 lei 238 II Traian   Dim. M. Burillianu H. Crăciuneanu  
1931 16 feb 500 lei 239 II Traian   Dim. M. Burillianu H. Crăciuneanu  
1931 31 mar 500 lei 240 II Traian   C. Angelescu H. Crăciuneanu  
1931 22 oct 500 lei 241 II Traian   M. Manoilescu H. Crăciuneanu  
1931 3 dec 500 lei 242 II Traian   C. Angelescu H. Crăciuneanu  
1932 13 mai 500 lei 243 II Traian   C. Angelescu H. Crăciuneanu  
1932 27 oct 500 lei 244 II Traian   C. Angelescu H. Crăciuneanu  
1933 21 apr 500 lei 245 II Traian   C. Angelescu H. Crăciuneanu  
1933 21 sep 500 lei 246 II Traian   C. Angelescu H. Crăciuneanu  
1933 14 dec 500 lei 247 II Traian   C. Angelescu H. Crăciuneanu  
1934 15 mar 500 lei 248 II Traian   Gr. Dimitrescu H. Crăciuneanu  
1938 27 ian 500 lei 249 II Traian   M. Constantinescu G. Răzuş  
1,000 lei - tip I
1881 - 1906 1,000 lei 262 - 273 I   13 emisiuni      
1881 28 feb 1,000 lei 262 I Traian / Roma   I. Cāmpineanu D. Peleanu E. Costinescu
1881 16 iul 1,000 lei 263 I Traian / Roma   I. Cāmpineanu Gr. Urlăţeanu E. Costinescu
1883 2 nov 1,000 lei 264 I Traian / Roma   Anton Carp Gr. Urlăţeanu E. Costinescu
1884 30 mai 1,000 lei 265 I Traian / Roma   Anton Carp Gr. Urlăţeanu E. Costinescu
1885 15 mai 1,000 lei 266 I Traian / Roma   Anton Carp Gr. Urlăţeanu E. Costinescu
1889 9 feb 1,000 lei 267 I Traian / Roma   Anton Carp Gr. Urlăţeanu E. Costinescu
1890 23 aug 1,000 lei 268 I Traian / Roma 2 casieri Anton Carp Gr. Urlăţeanu / M.Z. Demetrescu E. Costinescu
1893 24 iun 1,000 lei 269 I Traian / Roma   Th. Rosetti M.Z. Demetrescu E. Costinescu
1894 31 mar 1,000 lei 270 I Traian / Roma   Th. Rosetti M.Z. Demetrescu E. Costinescu
1895 1 iun 1,000 lei 271 I Traian / Roma   Th. Rosetti M.Z. Demetrescu E. Costinescu
1902 19 sep 1,000 lei 272 I Traian / Roma   M.C. Sutzu M.Z. Demetrescu I.G. Bibicescu
1906 23 mar 1,000 lei 273 I Traian / Roma   Anton Carp M.Z. Demetrescu I.G. Bibicescu
1,000 lei - tip II
1910 - 1933 1,000 lei 274 - 303 II   30 emisiuni      
1910 20 mai 1,000 lei 274 II Traian / Roma   Anton Carp M.Z. Demetrescu I.G. Bibicescu
1911 2 iun 1,000 lei 275 II Traian / Roma   Anton Carp M.Z. Demetrescu V. Brătianu
1911 27 aug 1,000 lei 276 II Traian / Roma   Anton Carp M.Z. Demetrescu V. Brătianu
1911 15 dec 1,000 lei 277 II Traian / Roma   Anton Carp M.Z. Demetrescu V. Brătianu
1912 15 mar 1,000 lei 278 II Traian / Roma   Anton Carp M.Z. Demetrescu V. Brătianu
1912 14 iul 1,000 lei 279 II Traian / Roma   Anton Carp M.Z. Demetrescu V. Brătianu
1915 23 iul 1,000 lei 280 II Traian / Roma   I.G. Bibicescu M.Z. Demetrescu Th. Capitanovici
1915 24 sep 1,000 lei 281 II Traian / Roma   I.G. Bibicescu M.Z. Demetrescu Th. Capitanovici
1916 24 mar 1,000 lei 282 II Traian / Roma   I.G. Bibicescu M.Z. Demetrescu Th. Capitanovici
1916 12 mai 1,000 lei 283 II Traian / Roma   I.G. Bibicescu M.Z. Demetrescu Th. Capitanovici
1916 15 oct 1,000 lei 284 II Traian / Roma   I.G. Bibicescu M.Z. Demetrescu Th. Capitanovici
1917 15 nov 1,000 lei 285 II Traian / Roma   I.G. Bibicescu A. Radovici G. Danielopol
1919 10 iul 1,000 lei 286 II Traian / Roma   I.G. Bibicescu I.T. Clinceanu Th. Capitanovici
1920 22 apr 1,000 lei 287 II Traian / Roma   I.G. Bibicescu I.T. Clinceanu Th. Capitanovici
1921 19 mai 1,000 lei 288 II Traian / Roma   I.G. Bibicescu I.T. Clinceanu Th. Capitanovici
1922 26 mai 1,000 lei 289 II Traian / Roma   M. Oromolu Ath. G. Marinescu Th. Capitanovici
1923 23 aug 1,000 lei 290 II Traian / Roma   M. Oromolu Ath. G. Marinescu Th. Capitanovici
1924 6 mar 1,000 lei 291 II Traian / Roma   M. Oromolu Ath. G. Marinescu Th. Capitanovici
1924 20 nov 1,000 lei 292 II Traian / Roma   M. Oromolu Ath. G. Marinescu Th. Capitanovici
1925 3 sep 1,000 lei 293 II Traian / Roma   M. Oromolu Ath. G. Marinescu Th. Capitanovici
1926 4 feb 1,000 lei 294 II Traian / Roma   M. Oromolu Ath. G. Marinescu Th. Capitanovici
1928 7 iun 1,000 lei 295 II Traian / Roma   Dim. M. Burillianu Ath. G. Marinescu Oscar Kiriacescu
1928 18 oct 1,000 lei 296 II Traian / Roma   Dim. M. Burillianu Ath. G. Marinescu C.I. Băicoianu
1929 31 ian 1,000 lei 297 II Traian / Roma   Dim. M. Burillianu H. Crăciuneanu C.I. Băicoianu
1929 19 sep 1,000 lei 298 II Traian / Roma   Dim. M. Burillianu H. Crăciuneanu  
1930 16 oct 1,000 lei 299 II Traian / Roma   Dim. M. Burillianu H. Crăciuneanu  
1931 31 mar 1,000 lei 300 II Traian / Roma   C. Angelescu H. Crăciuneanu  
1931 22 oct 1,000 lei 301 II Traian / Roma   M. Manoilescu H. Crăciuneanu  
1931 3 dec 1,000 lei 302 II Traian / Roma   C. Angelescu H. Crăciuneanu  
1933 15 iun 1,000 lei 303 II Traian / Roma   C. Angelescu H. Crăciuneanu  
1,000 lei - tip III
1934 15 mar 1,000 lei 304 III Traian   Gr. Dimitrescu H. Crăciuneanu  
5,000 lei - tip I
1931 / 1940 5,000 lei 325 I          
1931 31 mar 5,000 lei 325 I Traian   C. Angelescu H. Crăciuneanu  
1940 6 sep 5,000 lei 325a,b I Traian   C. Angelescu H. Crăciuneanu